{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1401/11/12

آزمون آنلاین شماره 6 پایانی ترم دوم فارسی 3 سال دوازدهم رشته‌های نظری

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فارسی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: ادبیات تعلیمی
فصل 2: ادبیات پایداری
فصل 3: ادبیات غنایی
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
فصل 6: ادبیات حماسی
فصل 7: ادبیات داستانی
فصل 8: ادبیات جهان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین شماره 6 پایانی ترم دوم فارسی 3 سال دوازدهم رشته‌های نظری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 12 بهمن 1401
  

 معنی واژه ها در همه گزینه ها، به جز گزینه .................... تماماً درست است.