{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/06/4

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری آمار و احتمال یازدهم رشتۀ علوم ریاضی | فصل سوم: آمار توصیفی (درس 3- معیارهای پراکندگی)

آمار و احتمال یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اسفند
شامل مباحث:
فصل 3: آمار توصیفی
درس 3: معیارهای پراکندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 شهریور 1397
  

اگر ضریب تغییرات 10 داده 2 و میانگین آن‌ها 4 باشد واریانس داده‌ها برابر چه عددی است؟

تعداد تست: 723
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان