{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هدیه‌های آسمانی 1398/12/12

آزمون چهارگزینه ای درس 17 تا 20 هدیه های آسمانی دوم ابتدائی

دبستان دوم هدیه‌های آسمانی اردیبهشت
شامل مباحث:
درس 17: وقت نماز
درس 18: خاطره نانوشته
درس 19: جشن بزرگ
درس 20: در کنار سفره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه ای درس 17 تا 20 هدیه های آسمانی دوم ابتدائی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 12 اسفند 1398
  

کدام گزینه در مورد امام مهدی (ع) درست نیست؟