{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1397/10/18

آزمون تستی شیمی (3) دوازدهم | صفحه‌ی 1 تا 43

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3) آذر
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
قسمت 1: الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی شیمی (3) دوازدهم | صفحه‌ی 1 تا 43
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 دی 1397
  

pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود 3/7 است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. $\log 2 = 0/3$