1397/10/18

آزمون تستی شیمی (3) دوازدهم | صفحه‌ی 1 تا 43

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
1-2) الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (ص 37 تا 43)
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/18