1397/10/18

آزمون تستی شیمی (3) دوازدهم | صفحه‌ی 1 تا 43

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
1-2) الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (ص 37 تا 43)
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 18 دی 97
  

با توجه به ساختار مولكول داده شده، چند مورد از عبارت­های داده شده درست نيست؟

·         خاصيت پاك كنندگی اين شوينده از برهم كنش با ذرات آلاينده ناشی می‌شود.  

·         R بخش آب­گريز و باقيمانده مولكول بخش آب­دوست آن را تشكيل می­ دهد.

·         اگر R داراي 12 اتم كربن باشد، فرمول مولكولی آن $C_{18}H_{31}SO_3Na $  است.

·         قدرت پاك كنندگی آن در آب چشمه با آب دريا تفاوت قابل توجهی دارد.