{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مطالعات اجتماعی 1401/07/7

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ورودی مدارس نمونه پایه نهم به دهم استان آذربایجان شرقی | تیر 1401

دوره اول متوسطه نهم مطالعات اجتماعی فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: سیارهٔ ما، زمین
فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره
فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز
فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین
فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی
فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
فصل 7: ایران در عصر مشروطه
فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی
فصل 9: فرهنگ و هویت
فصل 10: خانواده و جامعه
فصل 11: حکومت و مردم
فصل 12: بهره‌وری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ورودی مدارس نمونه پایه نهم به دهم استان آذربایجان شرقی | تیر 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: ورودی مدارس نمونه
بروزرسانی شده در 7 مهر 1401
  

کدام دسته‌بندی، مربوط به متحدین در جنگ جهانی اول می‌باشد؟