1397/9/24

آزمون تستی فصل اول فیزیک (3) دوازدهم ریاضی | حرکت با سرعت ثابت و حرکت با شتاب ثابت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
1-1 شناخت حرکت
1-2 حرکت با سرعت ثابت
1-3 حرکت با شتاب ثابت
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/24