{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1395/11/9

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | تغییرات هوا کره، اثر گلخانه ای، شیمی سبز و گاز اوزون (صفحه 68 تا 80)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث: قسمت 5: چه بر سر هواکره می‌آوریم؟
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 بهمن 1395
  

جای خالی عبارت زیر با کدام گزینه کامل می‌شود؟

اوزون که ................. اکسیژن است، در مولکول خود ............. پیوند اشتراکی دارد و در لایه .............. تابش ................... را جذب کرده و پرتوهای .................. را به زمین گسیل می‌دارد. از آنجا که واکنش پذیری اوزون از اکسیژن .............. است وجود آن در هوایی که تنفس می‌کنیم .....................

تعداد تست: 1506
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان