1397/4/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 8: تولیدمثل نهان‌دانگان (گفتار 3- از یاخته تا تخم)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در صورتی که لقاح تخم‌زا و اسپرم انجام شود ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو بمیرد، چه نوع دانه‌ای تولید می‌شود؟