سوالات درس زبان انگلیسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398

زبان انگلیسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نتیجهٔ قیاسی عبارت است از «خفاش پستاندار است». کدام‌یک از عبارات زیر، می‌تواند تشکیل‌دهندهٔ قیاسی باشد که این نتیجه از آن گرفته شده است؟