1395/11/20

آزمون تستی فصل 8 علوم تجربی نهم | فشار و آثار آن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 8: فشار و آثار آن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

قراردادن واشر فلزی، پشت یک پیچ هنگام بستن دو قطعه چوب، باعث می‌شود ............ وارد بر سطح بزرگ‌تر، فشار ............. ایجاد کند.