1395/11/20

آزمون تستی فصل 8 علوم تجربی نهم | فشار و آثار آن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 8: فشار و آثار آن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مخروط فلزی مانند شکل،روی سطح افقی قرار دارد و مساحت قاعده بزرگ آن، 4 برابر مساحت قاعده کوچک آن است. اگر آن را روی قاعده بزرگ بگذاریم و بخواهیم فشار وارد بر سطح افقی تغییر نکند، وزنه‌ای چند برابر وزن مخروط را باید روی آن قرار دهیم؟