1395/8/20

آزمون تستی درس پنجم فارسی ششم دبستان | هفت خان رستم

فارسی و نگارش ششم دبستان آذر
شامل مباحث: درس 5: هفت خانِ رستم
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 آبان 95
  

موضوع درس «عطار و جلال الدین محمد» کدام یک از گزینه های زیر است؟