1395/8/20

آزمون تستی درس پنجم فارسی ششم دبستان | هفت خان رستم

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 5: هفت خانِ رستم
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در جمله‌ی « از هفت خان رستم گذشتم »، شخص فعل و آرایه به ترتیب کدام است؟