1398/10/6

سوالات آزمون آنلاین تستی روانشناسی یازدهم انسانی | درس 4: حافظه و علل فراموشی

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: حافظه و علل فراموشی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به ترتیب در هر یک از گزاره‌های زیر، دخالت کدام عامل فراموشی حافظه مشهودتر است؟

الف) مدرسۀ محمد در پایان هر زنگ از دانش‌آموزان آزمون می‌گیرد. اما معلم به دلیل تعطیلی‌های اخیر در یک جلسه، دو درس را فشرده تدریس می‌کند و محمد نتیجۀ به مراتب ضعیف‌تری را در آزمون خود نسبت به روزهای دیگر می‌گیرد.

ب) در کلاس ادبیات، معلم به صورت ناگهانی شروع به پرسش لغات می‌کند. مرجان به سرعت لغات را حفظ می‌کند فردای آن روز با اینکه او تمام لغات را خوانده بود نمی‌تواند نمرۀ مطلوبی را کسب کند زیرا تقریباً…