1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | محلول و مقدار حل شونده‌ها، ppm و غلظت مولی (صفحه 100 تا 107)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
2-3 محلول و مقدار حل شونده‌ها
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 شهریور 97
  

هر چه تعداد مول های ................. در محلول آبی مس (II) سولفات، ............... باشد، رنگ محلول به ................. نزدیکتر خواهد بود.