1396/8/13

آزمون تستی علوم تجربی کلاس هشتم ویژۀ آمادگی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی | بخش شیمی (فصل 1 و 2 و 3)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث:
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فصل 3: از درون اتم چه خبر
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 13 آبان 96
  

وقتي اتم Na به يون `Na^+`  تبديل مي‌شود، ...... .