{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (2) 1397/05/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-3 نیروی مغناطیسی وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2) اسفند
شامل مباحث: قسمت 3: نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-3 نیروی مغناطیسی وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 مرداد 1397
  

کدام یک یکای برابر با تسلا (T) می‌باشد؟