1395/8/20

آزمون تستی درس چهارم فارسی ششم دبستان | داستان من و شما

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 4: داستان من و شما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت «ابر می‌گرید و می‌خندد از آن گریه، چمن» کدام آرایه‌ی ادبی به کار رفته است؟