1395/8/20

آزمون تستی درس چهارم فارسی ششم دبستان | داستان من و شما

فارسی و نگارش ششم دبستان آبان
شامل مباحث: درس 4: داستان من و شما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 آبان 95
  

املای واژه ها در کدام گزینه درست است؟