1397/11/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 7: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 7: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال‌های زیر است؟

الف) کدام نوع دامداری‌ها ممکن است در کنار مزارع بزرگ غله تجاری ایجاد شوند و از بقایای محصولات کشاورزی، برای تغذیه دام استفاده کنند؟

ب) محصولات مزارع پلانتیشن، محصول چه نواحی‌ای هستند؟

پ) در گذشته مزارع تجاری وسیع تک محصولی بیشتر در چه نواحی‌ای احداث می‌شد؟

ت) مالکان مزارع پلانتیشن از چه طریقی سود بسیاری به‌دست می‌آوردند؟