1395/9/20

آزمون تستی درس 2 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: سوره دخان و جاثیه، محمد رسول الله
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/20
  

ترجمه کلمه « لا تَستَوی» در عبارت « وَ لا تَستَوِی الحَسَنةُ و لا السَّیِئَة» کدام است؟