1398/11/16

سوالات تستی بخش مدنی (درس 17 تا 24) مطالعات اجتماعی نهم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 17: فرهنگ
درس 18: هویت
درس 19: کارکردهای خانواده
درس 20: آرامش در خانواده
درس 21: نهاد حکومت
درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی
درس 23: بهره‌وری چیست؟
درس 24: اقتصاد و بهره‌وری
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاضر شدن به موقع در محل کار و داشتن برنامه ریزی مناسب در امور به کدام راهکار افزایش بهره وری کمک می کند؟