{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

منطق 1399/09/15

آزمون مجازی منطق دهم |درس 5: اقسام استدلال استقرایی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی منطق دی
شامل مباحث: درس 5: اقسام استدلال استقرایی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی منطق دهم |درس 5: اقسام استدلال استقرایی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 آذر 1399
  

در کدام گزینه یک استنتاج بهترین تبیین نسبتاً قوی بیان شده است؟