{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/10

نمونه سوال آنلاین میان‌ترم شماره 3: آزمون نیم‌سال اول ریاضی کلاس ششم ابتدائی (فصل 1 تا 4)

دبستان ششم ریاضی دی
شامل مباحث:
فصل 1: عدد و الگوهای عددی
فصل 2: کسر
فصل 3: اعداد اعشاری
فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

نمونه سوال آنلاین میان‌ترم شماره 3: آزمون نیم‌سال اول ریاضی کلاس ششم ابتدائی (فصل 1 تا 4)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 10 مهر 1401
  

حسین نصف زمین مستطیل‌شکل خود را گندم کاشت. نصف دیگر را به چهار قسمت تقسیم کرد. در یک قسمت آن جو و در دوقسمت آن یونجه کاشت. و نصف یک قسمت باقیمانده را نیز سبزی کاشت. حسین چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟