1397/12/14

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل سوم هندسه (3) دوازدهم | فصل 3: بردارها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: بردارها
درس 1: معرفی فضای R3
درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/12/14
  

سه بردار ${{\overrightarrow{v}}_{1}}(1,-1,a)$، ${{\overrightarrow{v}}_{2}}(1,-1,a)$ و ${{\overrightarrow{v}}_{3}}(1,-1,a)$ دوبه‌دو بر هم عمود هستند. $a+b+c$ کدام است؟