1397/12/14

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل سوم هندسه (3) دوازدهم | فصل 3: بردارها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 3: بردارها
درس 1: معرفی فضای R3
درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 97
  

اندازهٔ تصویر بردار $\overrightarrow{v}(3,1,2)$ بر صفحهٔ $yz$ کدام است؟