1397/12/14

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل سوم هندسه (3) دوازدهم | فصل 3: بردارها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 3: بردارها
درس 1: معرفی فضای R3
درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 97
  

حاصل ضرب داخلی دو بردار با اندازه‌های مساوی، برابر با مربع اندازهٔ هر یک از دو بردار است. زاویهٔ بین دو بردار چند درجه است؟