1395/10/15

آزمون تستی درس چهارم آمادگی دفاعی نهم | بسیج مدرسۀ عشق

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: بسیج، مدرسه عشق
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه های ....................... و ............................ است.