1397/9/30

تست کنکور سراسری فصل 2 شیمی (3) دوازدهم | خوردگی و رقابت برای اکسایش

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 4-2) خوردگی و رقابت برای اکسایش (ص 56 تا 64)
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر تصویر زیر به یک قطعه‌ی حلبی برداشته شده در هوای مرطوب باشد، کدام گزینه درباره‌ی آن درست است؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد