1395/10/15

آزمون تستی درس پنجم آمادگی دفاعی نهم | دوران دفاع مقدس

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 5: دوران دفاع مقدس
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 كدام يك از شهرهاي زير به عنوان مظهر پايداري و مقاومت مردم ايران در دوران دفاع مقدس نام گرفت؟