{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1399/07/26

آزمون مجازی درس 1 دین و زندگی پایه دهم

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی دین و زندگی1 مهر
شامل مباحث: درس 1: هدف زندگی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی درس 1 دین و زندگی پایه دهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 26 مهر 1399
  

 منشأ تمایز میان اهداف متعالی بشر در تقابل با اهداف بَدوی نباتات، .............. بوده و اولین آن‌ها عبارت است از ................................. .