1397/11/27

تست کنکور فصل 2 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 2: مدل سازی با گراف

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: مدل‌سازی با گراف
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عدد احاطه‌گری گراف شکل مقابل برابر کدام است؟