1397/6/27

آزمون تستی درس 9 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | سکونتگاه های شهری و روستایی

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: جغرافیای انسانی ایران
درس 9: سکونتگاه‌های ایران
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل‌های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟