1396/1/26

آزمون تستی فصل 14 علوم تجربی نهم | جانوران مهره‌دار

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 14: جانوران مهره‌دار
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از جانداران زیر همه چیز خوار است؟