1397/9/13

تست کنکور فصل 4 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 3: معیارهای پراکندگی

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اسفند
شامل مباحث:
فصل 3: داده‌های آماری
درس 3: معیارهای پراکندگی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 13 آذر 97
  

چند درصد از داده‌های زیر در بازهٔ $(3-\sqrt{2},3+2\sqrt{2})$ قرار دارند؟