1398/10/6

آزمون تستی دوره اردیبهشت ماه کتاب روانشناسی یازدهم | درس 1 تا 7

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)
درس 2: روان شناسی رشد
درس 3: احساس، توجه، ادراک
درس 4: حافظه و علل فراموشی
درس 5: تفکر (1) حل مسئله
درس 6: تفکر (2) تصمیم گیر ی
درس 7: انگیزه و نگرش
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هفته گذشته زهرا، سحر و زیبا را به خانه‌اش دعوت کرده بود. هر سه در حال انجام تکالیف درسی شان بودند که بوی کیک خوشمزه‌ای که مادر زهرا برای عصرانه پخته بود در فضای خانه پیچید. هر سه نفر به یکدیگر نگاه کردند و با هم گفتند به به چه بوی خوبی می‌آید. خواهر زهرا که از اتاقش بیرون آمد پرسید: این بوی خوش برای چیست؟ سحر که همچنان مشغول انجام تکالیف خود بود سر خود را بالا نیاورد ولی زهرا و زیبا سر کدام یک از این سه نفر صورت گرفته است؟