1398/10/6

آزمون تستی دوره اردیبهشت ماه کتاب روانشناسی یازدهم | درس 1 تا 7

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث:
درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)
درس 2: روان شناسی رشد
درس 3: احساس، توجه، ادراک
درس 4: حافظه و علل فراموشی
درس 5: تفکر (1) حل مسئله
درس 6: تفکر (2) تصمیم گیری
درس 7: انگیزه و نگرش
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«احمد» به «رضا» گفت با شنیدن صدای ضربه به شیشه، ماشین را استارت بزن. «رضا» قبل از اینکه «احمد» به شیشه ضربه بزند، استارت زد. احتمالاً کدام موقعیت رخ داده است؟