1395/9/21

آزمون تستی درس 5 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 5: سوره ذاریات و سوره قمر، انبساط و گسترش جهان
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

در کدام گزینه هر دو کلمه هم معنی هستند؟