{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1396/02/6

آزمون تستی درس 13 فارسی ششم دبستان | عمر گران مایه

دبستان ششم فارسی اسفند
شامل مباحث: درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 8 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی درس 13 فارسی ششم دبستان | عمر گران مایه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 6 اردیبهشت 1396
  

کلمه های متضاد در بیت زیر کدامند؟ 

عمر گران مایه در این صرف شد //تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا