1395/11/9

آزمون تستی فصل 7 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: اوقات فراغت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حضرت علی بن ابیطالب (ع) چه چیزی را موجب پشیمانی و اندوه می داند؟