1397/6/22

سوالات تستی فصل 4 زیست شناسی دهم | فصل چهارم: گردش مواد در بدن

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
گفتار 2: رگ‌ها
گفتار 3: خون
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 شهریور 97
  

چند مورد از عبارات زیر در مورد مویرگ ها نادرست است؟

الف) یک لایه بافت پوششی همراه با غشای  پایه

ب) یک لایه ی ماهیچه ای با پوششی از بافت پیوندی

ج) وجود بنداره ی مویرگی در ابتدای اغلب مویرگ ها

د) تنظیم جریان خون یا انقباض و انبساط مویرگ ها