{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری هنر 1401/10/13

آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر خارج کشور ۱۳۹۸ | مادهٔ درسی ترسیم فنی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی آزمون سراسری هنر تیر 1398
شامل مباحث: ترسیم فنی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 26 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر خارج کشور ۱۳۹۸ | مادهٔ درسی ترسیم فنی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
بروزرسانی شده در 13 دی 1401
  

نقشه داده شده، مربوط به کدام مورد است؟