1398/9/5

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ششم ابتدائی | فصل اول: دوستان ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث:
فصل 1: دوستان ما
درس 1: دوستی
درس 2: آداب دوستی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل