{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/10/27

آزمون چهارگزینه ای ریاضی کلاس ششم | تقریب با گرد کردن و قطع کردن

دبستان ششم ریاضی فروردین
شامل مباحث: درس 1: تقریب
  تعداد سوالات: 24
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه ای ریاضی کلاس ششم | تقریب با گرد کردن و قطع کردن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 27 دی 1399
  

@@جاهای خالی را پر کنید:@@

عدد: 582/5
قطع کردن با تقریب کم‌تر از 0/1 تا (یک رقم اعشار): .....................
قطع کردن با تقریب کم‌تر از 1 (یکان): .....................
گرد کردن با تقریب کم‌تر از 0/01 (دو رقم اعشار): .....................
گرد کردن با تقریب کم‌تر از 100: .....................