1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار اول: یاخته و بافت جانوری (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 شهریور 97
  

کدام روش های انتقال مواد از غشای یاخته به انرژی نیاز دارد؟