1396/7/25

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ تجربی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (2-1-پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
1-2 پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل