1396/7/25

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ تجربی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (2-1-پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
1-2 پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 25 مهر 96
  

یک میلۀ پلاستیکی را با پارچۀ کتان مالش می‌دهیم. در اثر این عمل، میلۀ پلاستیکی $8nC$ بار منفی پیدا می‌کند. بار الکتریکی پارچۀ کتان و تعداد الکترون‌های منتقل شده در میلۀ پلاستیکی کدام است؟