1399/2/8

آزمون آنلاین فصل 15 (با هم زیستن) علوم تجربی نهم دبیرستان شهید بهبهانی نژاد کازرون

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1399/2/8
  

کدام جاندار می‌تواند در گروه تولید کنندگان یک زنجیره غذایی قرار گیرد؟