1395/9/15

آزمون تستی فصل سوم ریاضی ششم دبستان | اعداد اعشاری (سری اول)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: اعداد اعشاری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل