1395/6/30

آزمون آنلاین درس 4 مطالعات اجتماعی نهم | آب فراوان، هوای پاک

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: آب فراوان، هوای پاک
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر دمای هوا در سطح زمين 24+ درجه باشد در ارتفاع 5000 متری دما چند درجه خواهد بود؟