1396/5/15

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ ششم | مرداد سال 1396

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: How do you ........ it?  B: W - E - E -K - D - A - Y - S.