1398/11/9

آزمون تستی فیزیک پایه نهم | فصل های 4 و 5 و 8 و 9 کتاب علوم

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: حرکت چیست؟
فصل 5: نیرو
فصل 8: فشار و آثار آن
فصل 9: ماشین‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 بهمن 98
  

در شكل زير، يک جسم مكعبی شكل روی سطح افقی يک ميز قرار دارد و به وسيله‌ی نخی كه از روی يک قرقره می‌گذرد، به يك وزنه‌ آويزان شده متصل است. وقتی اين مجموعه از سكون رها می‌شود. شتاب حركت جسم مكعبی شكل روی سطح ميز به كدام گزينه بستگی ندارد؟