1395/8/12

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: ساختار و عملکرد لولهٔ گوارش (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه، شکل یاخته‌ها را در نواحی «الف» و «ب»‌ به درستی نشان می‌دهد؟ (به ترتیب از راست به چپ)