1395/9/23

آزمون تستی فصل سوم ریاضی پنجم دبستان | نسبت و تناسب

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: نسبت، تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل