1395/7/5

آزمون تستی فصل 1 ریاضی چهارم دبستان | اعداد و الگوها

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: اعداد و الگوها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عدد «سيصد و سی ميليون و سيصد و سه هزار و سه» در كدام گزينه آمده است؟