1395/10/22

آزمون تستی درس 9 فارسی هفتم | نصیحت امام (ره)، شوق خواندن

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: نصیحت امام (ره)، شوق خواندن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه واژه‌های مترادف دیده نمی‌شود؟